CZESKA ORGANIZACJA #BEZOBALU, CZYLI LUDZIE Z MISJA

Categories MIEJSCA, SKLEPY ZERO WASTE

Ten post to tak zwany wypadek przy pracy. Przygotowując krótki wpis o praskim sklepie Bezobalu głównie skupiłam się na opisie tego miejsca w kontekście zakupów. Zaznaczyłam, że BO, to też organizacja, ale nie wspomniałam o jej celach i założeniach.

Komunikat z ich strony dotyczący działań organizacji BO na tyle mi się spodobał, że postanowiłam go przetłumaczyć i podzielić się nim z Wami. Tłumaczenie jest niesforne, ale „manifest” członków BO jest klarowny, wspaniałomyślny i bardzo inspirujący. Zapraszam do lektury i komentowania.

 

Bezobalu nie powstało jako podmiot komercyjny, ale jako organizacja non-profit, której celem jest umożliwienie i wprowadzenie w Czechach innowacyjnych, ekonomicznych i trwałych form dystrybucji wysokiej jakości zdrowego jedzenia w wielorazowych pojemnikach w bardziej przystępnych cenach.

Lepsza cenowa dostępność wysokiej jakości żywności (np. z bio certyfikatem) dla szerszej populacji ma zostać osiągnięta poprzez stopniowe obniżanie kosztów związanych z dystrybucją tej żywności w jednorazowych opakowaniach (materiałów do pakowania, linii pakujących, promocji marki w szerokim portfolio produktów, kosztów usuwania i utylizacji odpadów). Według badań przeprowadzonych przez włoską organizację pozarządową Ecologos w ten sposób możliwe jest osiągniecie od 10 do aż 50% redukcji cen żywności, zapobieganie powstawaniu odpadów oraz marnotrawstwu żywności. W swoich badaniach Ecologos  przeanalizowała wszystkie części w łańcuchu spożywczym, wykazała przeszkody (techniczne, sanitarne, logistyczne i inne), które utrudniają szerszy rozwój bez opakowaniowej dystrybucji, a następnie we współpracy z wiodącymi ekspertami opracowała rozwiązania i działania mające na celu ich przezwyciężenie. Dzięki wynikom we Włoszech doszło do stopniowego rozwoju kompleksowej sieci dystrybucji produktów bez opakowań. Zainspirowani dobrą praktyką organizacji  Ecologos, a także przy współpracy z innymi inicjatywami zero waste w UE organizacja Bezobalu dąży do prowadzenia takich badań na czeskim rynku.

Pierwsza faza badań odbędzie się w 2015 roku i będzie opierać się na trzech filarach. Dwa pierwsze będą odwzorowaniem aktualnie dostępnych rozwiązań technicznych i logistycznych, które są odpowiednie dla dystrybucji niezapakowanej żywności na rynku czeskim i w środowisku ustawodawczym. We współpracy z profesjonalnymi konsultantami zostanie sporządzona krótka lista najbardziej odpowiednich rozwiązań, które będą testowane w niezależnym laboratorium i w ramach tego bedzie prowadzona sprzedaż w testowym sklepie w Pradze. Przy wyborze odpowiednich rozwiązań przede wszystkim będą brane pod uwagę normy higieniczne i standardy bezpieczeństwa żywności, które są oparte na prawnych przepisach UE i czeskim prawodawstwie [1] z interpretacją organów nadzorów. Uwzględnione zostaną aktualne wyniki badań dotyczące zawartości toksyn w opakowaniach i ich zagrażający wpływ dla zdrowia (np. faltany lub Bisfenol A, które są stosowane głównie w jednorazowych opakowaniach plastikowych lub aluminiowych [2]).

Pierwszy filar przyniesie rozwiązanie dla klienta końcowego, czyli do przenoszenia żywności z placówek badawczych i przechowywania jej w warunkach domowych. Zbieranie danych będzie odbywać się w kontekście opinii klientów w postaci standaryzowanego kwestionariusza. Dla indywidualnych rozwiązań będą badane przede wszystkim wytrzymałość, skuteczność konserwacji, trwałość i praktyczność (bezproblemowe używanie) podczas transportu, przechowywania i czyszczenia.

W ramach drugiego filaru zostaną przetestowane rozwiązania do przechowywania i dystrybucji (dozującej i nalewania) w testowym sklepie spożywczym. Skupimy się na efektywnej i indywidualnej skuteczności różnych rozwiązań spełniających surowe normy w zakresie higieny i standardów europejskich dyrektyw i systemów do ich specyficznej interpretacji czeskich organów nadzorczych.

Trzeci filar będzie się opierał na wyszukiwaniu sieci lokalnych producentów i dystrybutorów, którzy  są skłonni dostarczyć w kolejnym etapie badań żywność w opakowaniach wielokrotnego użytku z uwzględnieniem odjęcia kosztów związanych z jednorazowymi opakowaniami już w cenie sprzedaży. Cennymi danymi będą także negatywne reakcje dostawców, którzy zostaną poproszeni o dostarczenie szczegółowych przyczyn (przeszkody obawy) w podejmowania negatywnego stanowiska.

Uzyskane dane ze wszystkich filarów badań ponownie we współpracy z profesjonalnymi konsultantami zostaną poddane analizie, której celem będzie określenia najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku czeskim i ewentualnie (jeśli nie znaleziono odpowiednich rozwiązań) zaproponowania dalszych działań na przyszłość.
—————————————————————————————————————————

[1] W szczególności, tak zwany „pakiet Higiena” ES z roku 2004 i regulacje związane z nimi (w tym HACCP).; Ustawa nr. 110/1997 Sb., Ustawa nr. 258/2000 Sb., Ustawa nr. 477/2001 Sb., Dekret Ministerstwa Zdrowia nr. 38/2001 Sb. i nie. 54/2004 Sb., z późniejszymi zmianami.
[2] Zastosowanie bisfenolu A we wszystkich pojemników na żywność dla dzieci, zostało zakazane w Danii, a  przeciw stosowania ftalanów w pakowaniu żywności ostrzega Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności w Parlamencie Europejskim.

Nie jem zwierząt, idea minimalizmu jest mi bliska, a w szeroko pojętej ekologii dobrze się odnajduję. Wspieram lokalnych przedsiębiorców, staram się konsumować z głową i używam narzędzia, jakim jest zero waste, by być bardziej odpowiedzialnym Ziemianinem. Wiem, że moja działania nic nie zmienią, ale robię dalej swoje.